Tai nạn do cây cối gây ra chủ cây có phải bồi thường?

07/01/2023 12:30
(Dân trí) - Theo luật sư, người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật...

 

Bạn đọc hỏi:"Nhà tôi trồng cây mít trong vườn của gia đình nhưng có cành cây vươn ra đường đi của khu dân cư. Vào một buổi tối, có người đi xe máy va quẹt vào cành cây mít, người không bị thương tích, nhưng xe máy hư hỏng. Người đi xe máy yêu cầu tôi phải bồi thường cho việc xe máy của họ bị hư hỏng. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi họ yêu cầu như vậy đúng hay sai?."

Tai nạn do cây cối gây ra chủ cây có phải bồi thường?

Cây đổ gẫy đè bẹp ô tô trên phố Phan Huy Chú, Hà Nội ngày 31/3/2017. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Luật sư Nguyễn Công Tín, Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 175, Bộ luật Dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì "người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác"

Theo đó, ông (bà) chỉ được trồng cây trong ranh giới được xác định theo quy định trên, trường hợp cành cây vươn ra khỏi ranh giới thì ông (bà) cần cắt tỉa để tránh ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của các chủ thể khác.

Tại Khoản 3 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nêu rõ: "Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này".

Theo đó, trường hợp cây mít thuộc sở hữu của ông (bà) mà có cành cây vươn ra khỏi ranh giới đất thuộc quyền sử dụng của ông (bà), gây tai nạn và thiệt hại về tài sản cho người khác thì ông (bà) - chủ sở hữu phải có trách nhiệm bồi thường tai nạn.

Theo Nguồn dantri.com.vn

Tai nạn do cây cối gây ra chủ cây có phải bồi thường? - Đời Sống