"lich-su" (Có 2 kết quả)

Trùng tu tổng thể thành lũy đầu tiên chống Pháp

Đà NẵngThành phố phục dựng kỳ đài, cổng thành phía Đông, nhà để súng, dựng miếu thờ nghĩa sĩ... tại di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải.

Chủ quán cà phê bị tố không phục vụ khách Việt nói gì?

- “Quán tôi phục vụ khách Việt bình thường, với điều kiện là phải lịch sự” - bà Mừng khẳng định.