"giai-ngan-mua-co-phieu" (Có 1 kết quả)

Nhà đầu tư chưa chịu đổ thêm tiền cho chứng khoán

Các chỉ số đều tăng điểm trong sáng nay nhưng phần lớn cổ phiếu trên sàn lại giảm, thanh khoản bó hẹp, tiền lớn vẫn chưa chịu giải ngân.