"bi-ky-luat" (Có 1 kết quả)

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bị kỷ luật

Đại tá Vũ Văn Lâu, 61 tuổi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, bị kỷ luật khiển trách vì "vi phạm quy chế làm việc".