"atm" (Có 2 kết quả)

Ứng dụng ATM thông minh phát gạo cho người dân

TP HCMATM do nhóm kỹ sư Việt phát triển để cung cấp gạo miễn phí cho người dân và quản lý được thông tin ủng hộ gạo trên website.

Ngân hàng đua giảm phí dịch vụ

TTO - Từ chỗ chạy đua tăng phí, ngày càng nhiều ngân hàng tham gia cuộc đua giảm phí, thậm chí áp dụng chính sách 'phí 0 đồng' nhằm thu hút khách hàng cũng như tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn.